roh
roh
roh
roh
Tvárno, Alfred Justitz
Poslední večeře
Poslední večeře
1918