roh
roh
roh
roh
Tvárno, Alfred Justitz
Zátiší
Zátiší
1921