roh
roh
roh
roh
Tvárno, Cyprián Majerník
Jezdci
Jezdci
1942