roh
roh
roh
roh
Tvárno, Avantgarda v čs. předválečné fotografii
Hra
Hra
Eugen Wiškovský, 1929