roh
roh
roh
roh
Tvárno, Avantgarda v čs. předválečné fotografii
Z cyklu Invalidovna
Z cyklu Invalidovna
Josef Sudek, 1922-1927