roh
roh
roh
roh
Tvárno, Avantgarda v čs. předválečné fotografii
Jablko na podnosu
Jablko na podnosu
Josef Sudek, 1932