roh
roh
roh
roh
Tvárno, Avantgarda v čs. předválečné fotografii
Štyrský 1
Štyrský 1
Jindřich Štyrský