roh
roh
roh
roh
Tvárno, Avantgarda v čs. předválečné fotografii
Štyrský 2
Štyrský 2
Jindřich Štyrský, 1934