roh
roh
roh
roh
Tvárno, Avantgarda v čs. předválečné fotografii
Štyrský 3
Štyrský 3
Jindřich Štyrský, 1934