roh
roh
roh
roh
Jaroslav Rössler
Paris (1924)
Paris (1928)
Rössler
Praha

Jaromír Funke
Funke 1
Funke 2
Zátiší/Pomeranče
Zátiší

Eugen Wiškovský
Šrouby
Izolátor II.
Hra
Měsíční krajina
Alfons Mucha
Mucha

Jan Lauschmann
Skalisko
Hradní schůdky
Západ na schodech
Po dešti

Josef Sudek
Z cyklu Invalidovna
Jablko na podnosu

Jindřich Štyrský
Štyrský 1
Štyrský 2
Štyrský 3
Velmi hrubý, nesystematický, neseřazený, neúplný, dávající jen omezený pohled na dané téma. Taková je tato přehlídka tvorby avantgardních československých fotografů, kteří působili před druhou světovou válkou. Jaroslav Rössler, Jaromír Funke, Eugen Wiškovský, Alfons Mucha, Jan Lauschmann, Josef Sudek, Jindřich Štyrský.
Tvárno, Avantgarda v čs. předválečné fotografii
úvodní obrázek, Tvárno - Avantgarda v čs. předválečné fotografii