roh
roh
roh
roh
Poezie
Pták Modrokrk   Tecayehuatzin – z výběru Poezie starých Aztéků

Odtud jsem zaslechl zpěv
vidím na jaře vedle kvetoucí vody
kráčí a rozmlouvá s jitrem
pták modrokrk pták vydrolené zrno
pták rudé světlo pán Monecauhtzin