roh
roh
roh
roh
Poezie
Jsme   Franz Werfel

Vy všichni, všichni, jimiž jsem,
radost, radost je posledním účelem.
V hnusu věčnosti
kdekomu se mstí
čas, jenž je nám mlýnským kamenem.
Bože, radosti, cíli proměny, jemuž díky vzdávám,
že jsem se nevstřebal, že se nevstřebávám,
řítím se, odevzdávám...