roh
roh
roh
roh
Poezie
Dekadentní song   Bohumil Hrabal

Zavolal
kdosi na Janinu,
na sličnou slečnu Elví­ru,
aby si sedly k pianinu
a k světelnému
klavíru.
Stí­ny
se kupí­ v pantomimu,
kdo klesá v kupu jetele?
Elví­ra myslí­ na Janinu,
pro kterou přišli
andělé.
Blondýnka
mizí v parafí­nu,
bruneta cvičí­ prstoklad
a modré tváře Serafínů
opouští­ hvězdný
vinohrad.
Zavolal
kdosi na Janinu,
na sličnou slečnu Elví­ru,
aby si sedly k pianinu
a k světelnému
klaví­ru.