roh
roh
roh
roh
Pelmel
Vraždavražda, -y ž (2. mn. -žd) úmyslné zabití člověka: bestiální, loupežná v.; dopustit se v-y

(Slovník spisovné češtiny, Academia, Praha 2005)